Para sa Trolls at HatersDo you have trolls and haters? I have. A lot! Here's how to deal with them: be like the grapes. :D Please forward to your haters, and then block them. :DHere's the script of my episode.May mga naninirang-puri ba sa iyo? Sa social media, tinatawag natin silang trolls or haters. Ano ang maaaring gawin sa mga walang magawa kundi siraan ang buhay nang may buhay? Meron akong kuwento. May isang alamid na nagawi sa isang ubasan. Nakita niyang hitik sa hinog na bunga ang mga sanga nito.

Lumapit siya sa mga puno ng ubas at sinubukang abutin ang mga bunga. Ngunit kahit anong
gawin niya, hindi niya maabot ang matatamis na ubas. Napagod siya sa katagalan. Kaya lalung tumindi ang kanyang gutom. Wala siyang makuhang ubas. Kaya sabi niya sa mga ubas, “Bakit ko kayo paggugugulan ng panahon, ang aasim niyo naman!” Ngunit kahit anong sabihin ng alamid, nanatiling hitik at siksik sa tamis ang mga ubas.

Sa katotohanan, ang pag-uugali ng alamid ang tunay na umasim. Mga kapamilya, tandaan: Laging may kokontra sa atin anuman ang gawin natin. Kahit ang Santo Papa natin o mismong si Kristo ay hindi ligtas sa mga haters, tayo pa kaya? Huwag natin silang hayaang sirain ang
mabuti nating ginagawa. Ipagdasal nating lalung lumago at tumamis ang ating magagandang bungang nakaugat sa Diyos. 

Masarap ang Buhay, kapag Maayos ang BahayPanahon ng paglilinis at pag-aayos ang unang buwan ng bagong taon. Nabuksan na ang mga regalo ng nakaraang Pasko at nadagdagan na muli ang ating mga gamit. May bagong damit o sapatos. May bagong kagamitan sa bahay. Dahil dito, may mga bagay-bagay na hindi na natin kailangan at dumadagdag lamang ito sa mga nakakagulo sa ating puso’t isipan.

Sinasabi ng mga nakatatanda na ang pag-aayos ng bagay-bagay ay nakakatulong sa pag-aayos ng ating buhay. Maraming sakit ang nangagaling sa alikabok. Iwas-sakit ang tahanang maaliwalas. May epekto ang ating kapaligiran sa ating pag-iisip. Magulo ang ating isipan kapag magulo din ang ating tirahan. Masarap ang buhay kapag maayos ang bahay.

Nakakatulong sa pagpapalago ng ating buhay espirituwal ang paglilinis. Kapag nasusuri natin ang mga gamit na hindi na natin kailangan, maaari natin itong ibigay sa mga makakagamit nito. Sa gayon natututo ang ating diwa na maging mapagbigay at maging maalalahanin. Sa ating mga panalangin, magpasalamat sa Panginoon sa bagong pagkakataong ito, na maayos natin muli ang ating buhay. Magandang umaga po.