Kailangang Lawakan ang Ating Pananaw sa Buhay
Malayo at malawak ba ang iyong pananaw sa buhay? Nakikita mo ba, hindi lamang ang gagawin mo bukas, kundi ang direksyon na iyong pupuntahan, o ang mga bagay na kailangan bago pa man makita ng iba?

Sa pelikulang, Titanic ni James Cameron, malinaw ang sanhi ng pagkamatay ng higit na isang libong tao. Hindi nila nakita sa malayo ang isang malaking yelo na naging sanhi ng paglubog. Hindi nakita ng mga tagapangasiwa ang malaking iceberg upang maiwasan ito o kaya’y maniobrahin ang malaking barko para hindi nila ito mabangga.

Bagaman mahalaga na alam mo kung anong gagawin mo sa darating na mga araw, mas mainam na nakikita mo rin ang mas malawak mong layunin sa buhay. Sa gayon, mapagpaplanuhan at mabibigyan ng direksyon at kahulugan ang anumang ginagawa natin.

Ipagdasal natin na liwanagan at gabayan tayo ng Panginoon upang makita natin ang ating direksyon at maging ligtas ang ating paglalakbay sa buhay.

No comments: