Ang Babaeing Naki-apid

April 3, 2006: Monday of the Fifth Week of Lent
John 8, 1-11: Simbahay Articles

Note: Articles with a format like this is published in SIMBAHAY, a weekday diary of St. Pauls Publication. I am the author of these articles.

"Ang walang sala sa inyo ang unang bumato sa kanya."

PAGSASADIWA

Pinakita ng Ebanghelio ang magandang-loob at awa ni Hesus sa babaeng naki-apid. Ayon sa Deut 22, 23-24, binabato ang mga nakikiapid. Hinamon ni Hesus ang babae at ang mga nagbintang na isantabi muna ang tanong kung sino ang may sala o wala. At pumasok sa isang pananaw na ang batayan ng ating sarili at ng ating mga ugnayan ay ang awa ng Diyos. Kaya hindi hinatulan o isinumpa ni Hesus ang babae.

PAGSASABUHAY

Hindi tayo hinahatulan o isinusumpa ng Diyos dahil labis ang Kanyang pagmamahal sa atin. Ngunit kakabit ng pagpapatawad ay ang pangako ng pagbabago. Hinahangad ko ba ang tunay na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos? Anu-ano ang mga kasalanan o nakasanayang gawain ang mahirap kong iwanan?

No comments: