Paano mo mapapatunayan ang tunay mong pagkatao?

27 Abril 2010. Martes sa ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.
Acts 11, 19-26; Psalm 87; John 10, 22-30

Note: This article appears in Pandesal 2010, the bible diary of the Claretian Publication. I wrote the reflections for the months of April to June.

Napapatunayan ang tunay na pagkatao natin sa ating mga ginagawa at hindi sa mga sinasabi nito lamang. Mas lumilinaw ang katotohanan kapag ang sinasabi natin nakikita itong isinasabuhay. Sa ating mga kaibigan, naniniwala tayo sa kanilang sinasabi dahil kilala natin ito. Halimbawa, sinasabi natin na tunay ang layuning maglingkod ang isang kaibigang nakalulok sa pamahalaan dahil nakasama natin sila sa ating buhay bago pa nakamit nito ang kanilang puwesto.

Ngunit bukas sa anumang paghuhusga at pagdududa ng ibang tao ang ginagawa natin. Sa mga taong hindi kilala ang kaibigang nasa gobyerno, maaari nilang tingnan ang paglilingkod nito bilang paghahanda sa susunod na eleksiyon. Ganito rin si Hesus, kahit anumang patunay Niyang gawin, hindi pa rin maniniwala ang mga Judio dahil sarado na ang kanilang pag-iisip. Sa gayon, ang pagsasabuhay sa ating mga sinasabi at pagpapakita nito sa ating mga gawa ang pinaka-mainam na pagpapatunay ng ating sarili.

No comments: