Hiningi na ba ng Diyos ang Lahat sa Iyo?

24 Mayo 2010. Lunes ng ika-8 Linggo ng Pagkabuhay
1 Peter 1, 3-9; Psalm 111; Mark 10, 17-27


Upang makamit ang Kaharian ng Diyos, hinihiling ni Hesus ang pagbibigay na taos-puso at lubusan. Walang iniiwan, binibigay ang lahat. Walang kinikimkim na kahit konti, hinihingi ang lahat kahit natirang katiting. Mahirap ibigay lahat kapag mayaman. Mas madali magbigay ng lahat, kung wala gaanong kayamanang maipagyayabang.

Ganito din ang hinihiling sa atin. Kung kasukdulan ang pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan natin, gayon din ang pagmamahal na inaasahang ipapakita natin sa Diyos at kapwa. Dahil dito, bukal sa loob nating maghanap-buhay para sa ating pamilya. Taos-puso ang pagbibigay ng sarili sa pag-aaral para sa ating magandang kinabukasan. Ibinubuhos natin ang sarili sa lahat na responsibilidad natin sa buhay. Sa pamamagitan lamang ng walang hanggang pag-ibig nakakamtan natin ang langit.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.